Webbnyheter 23.8.2018 – 6/2018

Nya byråchefer har utnämnts till Löpande tillsyn 1 och 2 vid Finansinspektionens banktillsyn

Nya chefer har utnämnts för byråerna Löpande tillsyn 1 och 2 vid Finansinspektionens banktillsyn. Båda cheferna tillträder de nya uppdragen den 1 september 2018.

Magistern i samhällsvetenskaper Marko Myller har utnämnts till byråchef för Löpande tillsyn 1. Han har arbetat länge vid både Finansinspektionen och Finlands Bank, senast som byråchef för Löpande tillsyn 2.

Till byråchef för Löpande tillsyn 2 har utnämnts ekonomie magister Sari Lindqvist. Hon kommer till Finansinspektionen från Nordea och har lång erfarenhet av chefs- och expertuppdrag inom bankens riskhantering och kapitaltäckningsrapportering.

Löpande tillsyn 1 svarar för tillsynen av Nordea i nära samarbete med Europeiska centralbankens banktillsyn. Byrån har till uppgift att bl.a. övervaka bankens risktagning, riskhantering och efterlevnad av principerna om god företagsstyrning.

Löpande tillsyn 2 svarar för tillsynen av övriga banker som är verksamma i Finland.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Biträdande direktör Jyri Helenius
  • Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.