Webbnyheter 27.5.2019 – 4/2019

Markku Koponen utnämnd till chef för Finansinspektionens byrå för digitalisering och banktjänster

Filosofie magister Markku Koponen har utnämnts till chef för Finansinspektionens byrå för digitalisering och banktjänster från och med den 1 juni 2019. Han har länge tjänstgjort vid Finansinspektionen; de senaste sex åren har han varit chef för byrån för operativa risker. 

Finansinspektionen stärker tillsynen av den allt mer digitaliserade finanssektorn och av nya finansiella tjänster och aktörer. Som ett led i omorganiseringen och utvecklingen av verksamheten har Finansinspektionen samlat expertis inom digitalisering och banktjänster i en ny byrå för digitalisering och banktjänster som inrättades den 1 mars 2019.  

Närmare upplysningar lämnas av

avdelningschef Samu Kurri. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Markku_Koponen_v2.jpg

Markku Koponen