Webbnyheter 20.5.2019 – 3/2019

Pekka Vasara utnämnd till chef för Finansinspektionens byrå för bekämpning av penningtvätt

Juris kandidat Pekka Vasara har utnämnts till chef för Finansinspektionens byrå för bekämpning av penningtvätt från och med den 20 maj 2019. Han kommer närmast från centralen för utredning av penningtvätt vid Centralkriminalpolisen och har lång erfarenhet av chefs- och expertuppdrag inom penningtvättsbekämpning. 
 
Finansinspektionen förstärker betydligt sin verksamhet för bekämpning penningtvätt. De personella resurser som avsätts för arbetet kommer att fördubblas till ca 10 före utgången av 2019. Som ett led i personalökningen organiserades verksamheten i en nyinrättad byrå den 1 mars 2019. 

Upplysningar

avdelningschef Samu Kurri. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.