Webbnyheter 29.3.2021 – 7/2021

Finansinspektionens direktions makrotillsynsbeslut 2021

Enligt den preliminära tidtabellen publiceras Finansinspektionens direktions makrotillsynsbeslut den 29 juni, 24 september och 17 december.

Utgivningsdatum bekräftas på Finansinspektionens webbplats och på Twitter en vecka i förväg. Finansinspektionen publicerar beslutet kl. 9.30 med ett pressmeddelande.

Finansinspektionens direktion gör kvartalsvis en bedömning av riskerna för den finansiella stabiliteten i Finland på kort och lång sikt. Vid behov kan direktionen skärpa eller lätta på de s.k. makrotillsynsverktyg som främjar den finansiella stabiliteten. Direktionen fattar kvartalsvis beslut om storleken av det kontracykliska buffertkravet och den maximala belåningsgraden för bostadslån. Nivån på systemriskbufferten och buffertkraven för nationellt systemviktiga kreditinstitut (s.k. O-SII-buffertar) ses över årligen.

Läs mer om makrotillsynsverktygen.