Webbnyheter 11.2.2021 – 2/2021

Tarja Taipalus utsedd till byråchef för byrån för arbetspensionsanstalter vid försäkringstillsynen

Filosofie magister och försäkringsmatematiker (SGF) Tarja Taipalus har utsetts till byråchef för Finansinspektionens byrå för arbetspensionsanstalter från och med den 22 februari 2021. Hon kommer från social- och hälsovårdsministeriet och tjänsten som övermatematiker. Tarja Taipalus har gedigen erfarenhet av arbetspensionsanstalternas verksamhet och reglering från både den privata och den offentliga sektorn. Hon har dessutom tidigare tillsynserfarenhet från sin tid som ledande matematiker på Finansinspektionen.

Byrån för arbetspensionsanstalter utövar tillsyn över aktörer som bedriver arbets- och tilläggspensionsförsäkring samt över sjukkassor. Byrån samordnar också frågor som gäller inspektionsverksamheten på avdelningsnivå.

Närmare upplysningar lämnas av

avdelningschef Kaisa Forsström. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, tfn 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Tarja-Taipalus.jpg