Webbnyheter 12.12.2022 – 19/2022

Europeiska centralbanken publicerade tillsynsprioriteringarna och riskbedömningen för 2023–2025

Europeiska centralbanken (ECB) publicerade den 12 december tillsynsprioriteringarna och riskbedömningen för europeiska banker för 2023–2025. Följande prioriteringar styr banktillsynen också i Finland:

  1. Stärka motståndskraften mot omedelbara makrofinansiella och geopolitiska chocker
  2. Säkerställa att banker hanterar digitalisering på ett effektivt sätt och stärker sina ledningsorgans styrningskapacitet
  3. Intensifiera insatserna för att hantera klimatförändringarna

Närmare information finns på ECB:s webbplats:

Tillsynsprioriteringar och bedömning av risker och sårbarheter
SSM:s tillsynsprioriteringar för 2023–2025