Webbnyheter 31.1.2022 – 2/2022

Gränsen för anmälan av korta nettopositioner sänks permanent till 0,1 %

Europeiska kommissionen godkände den 27 september 2021 Esmas förslag från maj 2021 om att permanent sänka tröskelvärdet för anmälan av korta nettopositioner från 0,2 % till 0,1 %, och kommissionens delegerade förordning publicerades i den Officiella tidningen den 11 januari 2022. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/27 träder i kraft måndagen den 31 januari 2022.

Esma gav den 26 januari 2022 ut ett ställningstagande med praktiska instruktioner för anmälan av korta nettopositioner när tröskelvärdet ändras. Enligt Esmas instruktioner ska samtliga positioner mellan 0,1 och 0,2 % som uppkommit den 31 januari 2022 eller tidigare anmälas till den behöriga myndigheten den 1 februari 1.2.2022.

Se också