Webbnyheter 7.8.2023 – 9/2023

Teija Korpiaho har utnämnts till ledamot i EIOPAs styrelse

Ledande rådgivare vid Finansinspektionens avdelning för försäkringstillsyn Teija Korpiaho har utnämnts till ledamot i Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPAs styrelse för en mandatperiod på 2,5 år från och med den 31 juli 2023. Styrelsen består av EIOPAs presidium, av sex representanter för de nationella tillsynsmyndigheterna samt av representanter för kommissionen. Korpiaho fungerar även som ordinarie ledamot i EIOPAs förvaltningsråd.

EIOPA har i uppgift att hålla det finansiella systemet stabilt, att se till att marknaderna och de finansiella produkterna är transparenta samt att bidra till att skydda försäkring-, pensions- och förmånstagare. Som styrelseledamot är det möjligt att förutom inverka på den gemensamma tillsynskulturen inom EU även att beakta synpunkter inom den nordiska tillsynskulturen.

Närmare information om EIOPAs verksamhet (på engelska)