Pressmeddelande 25.7.2014

Chefsutnämningar vid Finansinspektionen – Jarmo Parkkonen utsedd till avdelningschef för marknads- och uppförandetillsynen

Juris kandidat och ekonomie magister Jarmo Parkkonen har utnämnts till avdelningschef för marknads- och uppförandetillsynen från och med den 1 augusti 2014. Han kommer närmast från posten som chef för Finansinspektionens avdelning för marknadstillsyn. Han har tjänstgjort vid Finansinspektionen för finans- och försäkringssektorn sedan den grundades 2009 samt före det vid föregångarna, Finansinspektionen för finanssektorn och bankinspektionen.

Vidare har följande byråchefer utsetts:

Juris kandidat Eeva Granskog har utnämnts till chef för byrån för investeringsprodukter och -tjänster. Hon har tidigare tjänstgjort som marknadsövervakare vid byrån för investeringsprodukter inom marknadstillsynen.

Magistern i samhällsvetenskaper Marko Myller har utnämnts till chef för byrån för finanssektorn. Han kommer närmast från Finlands Bank och posten som seniorekonom vid byrån för makrotillsyn.

Filosofie magister Seppo Juutilainen har utnämnts till chef för byrån för skade- och livförsäkringsbolag. Han har tidigare varit chef för byrån för försäkringssektorn inom samma avdelning och före det enhetschef vid Försäkringsinspektionen.

Filosofie kandidat Vesa Hänninen har utnämnts till chef för byrån för arbetspensionsanstalter. Han har tidigare varit chef och ledande matematiker vid byrån för försäkringstekniska risker och forskning inom risktillsynen och före det övermatematiker på Försäkringsinspektionen.

Ekonomie magister Tuukka Lahkela har utnämnts till chef för byrån för marknads- och likviditetsrisker. Han kommer närmast från posten som ledande riskexpert vid samma byrå.

En del av utnämningarna följer av omorganisationen av Finansinspektionen, medan en del har gjorts för att tillsätta tjänster som annars blivit lediga. Omorganisationen syftar till att omfördela Finansinspektionens resurser så att de bättre motsvarar den aktuella omvärlden, tydliggör uppgifts- och ansvarsfördelningen och effektiviserar verksamheten.

Närmare upplysningar lämnas av

direktör Anneli Tuominen, telefon 010 831 53 00.

Se också

Tillsynsmeddelande om organisationen