Pressmeddelande 14.12.2018

Anneli Tuominen fortsätter som direktör för Finansinspektionen

​Riksdagens bankfullmäktige har i dag utnämnt vicehäradshövding, ekonomen, Anneli Tuominen till direktör för Finansinspektionen för en ny femårsperiod från och med den 4 februari 2019. Utnämningen gjordes på förslag av Finansinspektionens direktion.

Anneli Tuominen har tjänstgjort som direktör för Finansinspektionen sedan 2009 och före det bland annat som tf. direktör för Finansinspektionen och direktör för den tidigare Finansinspektionen.

11 kandidater anmälde före utsatt tid sitt intresse för tjänsten.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Marja Nykänen, ordförande för Finansinspektionens direktion, telefon +358 9 183 2007
  • Matti Vanhanen, bankfullmäktiges ordförande, telefon 0400 317 511.