Pressmeddelande 17.5.2018

Finansinspektionen har tillsatt ett ombud för Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolaget för att övervaka bolagets löpande verksamhet

Finansinspektionen har tillsatt ett ombud för Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolaget för att övervaka bolagets löpande verksamhet fr.o.m. den 14 maj 2018. Advokat Pekka Jaatinen har tillsatts som ombud. 

Finansinspektionen kan enligt 29 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) tillsätta ombud för att övervaka auktoriserade tillsynsobjekts verksamhet, bland annat om det vid skötseln av dess ärenden har förekommit oskicklighet eller oförsiktighet.

Finansinspektionens beslut kräver inte åtgärder av Pohjantähtis kunder, och beslutet inverkar inte på det försäkringsskydd som bolaget erbjuder. Finansinspektionen granskar förutsättningarna för tillsättning av ombud på nytt senast i september 2018.

Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft. Bolaget har rätt att överklaga beslutet av den 14 maj 2018 hos förvaltningsdomstolen inom 30 dagar efter att det har tagit del av beslutet.

Närmare upplysningar lämnas av

Teija Korpiaho, byråchef (Skade- och livförsäkringsbolag, Försäkringstillsyn). Intervjuförfrågningar koordineras av Kommunikationens mediajour, telefon 09 183 5030, vardagar kl. 9–16.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (pdf, på finska)