Pressmeddelande 31.5.2018

Finansinspektionens verksamhetsberättelse 2017: Finanssektorn fortsatt stabil

Enligt Finansinspektionens verksamhetsberättelse för 2017, som publicerades idag, är finanssektorn i Finland fortsatt stabil. Förändringarna i omvärlden och konkurrensläget samt digitaliseringen sätter dock branschens lönsamhet på prov.

De strukturella förändringarna i finanssektorn är betydande inom såväl bank-, försäkrings- som arbetspensionssektorn.

Digitaliseringen tvingar etablerade aktörer att reagera på kundernas förändrade förväntningar och på konkurrensen utanför den traditionella finanssektorn. När Finansinspektionen bedömer de nya aktörernas förutsättningar att få verksamhetstillstånd, tar den bland annat hänsyn till dataskydd, informationssäkerhet och aktörens beredskap för cyberrisker. 

Trots omvärldsförändringarna och satsningarna på digitaliseringen måste företagen under tillsyn kunna bemästra sin basverksamhet, satsa tillräckligt på riskhanteringen och uppfylla kraven på god intern styrning.

– Det är företagsledningens primära uppgift att känna sin egen verksamhet, gränserna för dess verksamhetstillstånd och ansvar. Digitaliseringen innebär många nya möjligheter för finanssektorn: till exempel molntjänster, big data och artificiell intelligens öppnar möjligheter till nya innovationer och tjänster, konstaterar Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen.

Utöver fjolårsprioriteringarna och läget på finansmarknaden behandlar verksamhetsberättelsen också det nya betaltjänstdirektivet och tillsynen över försäljningen av investeringsprodukter.

Närmare upplysningar lämnas av

direktör Anneli Tuominen. Intervjuförfrågningar koordineras av Kommunikationens mediajour, telefon 09 183 5030, vardagar kl. 9–16.

Läs berättelserna:

Motsvarande verksamhetsberättelse 2017 och pressmeddelande på finska publicerades den 15 mars 2018.