Pressmeddelande 13.3.2019

Finansinspektionens verksamhetsberättelse 2018: tillsynen i anknytning till bekämpningen av penningtvätt och digitaliseringen har stärkts

Enligt Finansinspektionens verksamhetsberättelse 2018, som publicerades idag, är den finska finanssektorn alltjämt stabil. På branschens aktörer riktas dock samma lönsamhetstryck som på deras konkurrenter i Europa. Lönsamheten hotas av försvagningen av världsekonomins och den finländska ekonomins förutspådda tillväxt och osäkerheten i den politiska omvärlden, konkurrensen som kan förväntas utanför den traditionella branschen samt klimatförändringen.

De teman som under 2018 lyftes fram var dämpandet av hushållens växande skuldsättning, flytten av Nordeas huvudkontor till Finland samt tillsynen av penningtvätt. Även digitaliseringen såväl bland företagen under tillsyn som i tillsynsmyndighetens egen verksamhet fortsatte. Finansinspektionen har följaktligen stärkt tillsynen av penningtvätt samt övervakningen i anknytning till digitaliseringen.

Som ett led i detta arbete har Finansinspektionen i mars 2019 grundat två nya enheter: Bekämpning av penningtvätt samt Digitalisering och banktjänster.

Därtill rekryterade Finansinspektionen under 2018 närmare trettio experter i finanssektorn enbart för tillsynen över Nordea och omorganiserade tillsynen för att uppfylla ECB:s krav på den gemensamma banktillsynen.

EU behöver en tillsynsmyndighet för att bekämpa penningtvätt

Med hänsyn till den senaste tidens händelser anser Finansinspektionen att det behövs grundläggande förändringar i tillsynsansvaren för bekämpningen av penningtvätt inom EU. Hittills har tillsynen varit nationell och baserat sig på direktiv, som vart och ett land genomfört i sin lagstiftning på olika sätt. Som en snabb korrigeringsåtgärd har det föreslagits att Europeiska bankmyndighetens tillsynsbefogenheter och -resurser inom bekämpningen av penningtvätt skulle stärkas.

– Jag rekommenderar emellertid för tillsynen en likadan struktur som det finns inom euroområdets banktillsyn: EU borde grunda en oberoende och sträng centraliserad tillsynsmyndighet som har starka befogenheter och som arbetar med stöd av de nationella tillsynsmyndigheterna. Det här är det enda sättet att garantera tillsynens höga kvalitet, enhetlig tillsynspraxis, smidigt informationsbyte samt det oberoende och den integritet som tillsynen förutsätter. Målet ska vara nolltolerans för brottsligt utnyttjande av finanssektorn, konstaterar Anneli Tuominen i sin översikt.

Utöver fjolårsprioriteringarna och läget på finansmarknaden behandlar verksamhetsberättelsen bl.a. tillsynen över förebyggandet av penningtvätt, utvecklingen av regleringen i anslutning till virtuella valutor samt makrotillsynsåtgärder med vilka kreditinstitutens och hushållens risktolerans förstärktes.

Verksamhetsberättelsen ges ut på svenska och engelska senare under våren.

Närmare upplysningar lämnas av

Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen

Intervjuförfrågningar koordineras av Kommunikationens mediajour, telefon 09 183 5030, vardagar kl. 9–16.

Läs berättelserna: