Pressmeddelande 20.4.2020

Lättnader i buffertkraven för kreditinstitut införs i enlighet med Finansinspektionens direktions preliminära beslut

Notifieringstiden enligt EU-regelverk för det beslut om lättnader i makrotillsynsbuffertkraven som Finansinspektionens direktion fattade den 17 mars 2020 har gått ut.

Finansinspektionens direktion fattade den 17 mars 2020 ett preliminärt beslut om att slopa systemriskbuffertkravet för finländska kreditinstitut. Vidare fattade direktionen beslut om att sänka buffertkravet för andra systemviktiga institut (O-SII-bufferten) för OP Gruppen.

Det slutliga beslutet om lättnader i buffertkraven fattades den 6 april 2020 och det trädde i kraft omedelbart. Beslutet syftar till att lindra de negativa effekterna av coronaviruspandemin på den finansiella stabiliteten och främja kreditinstitutens förmåga att finansiera ekonomin.

Finansinspektionen bevakar noggrant att bankerna använder lättnaderna i buffertkraven för att lindra konsekvenserna av den ekonomiska krisen och inte kanaliserar dem till betalning av utdelningar eller resultatpremier.

Bilagor

Direktionens slutliga beslut om tillämpning av makrotillsynsverktyg (pdf)