Pressmeddelande 24.11.2021

Virtuella valutor får marknadsföras i Finland endast av här registrerade aktörer

Marknadsföringen av virtuella valutor och tjänster i anslutning till dem har ökat i finländsk media och i gatubilden. Finansinspektionen vill påminna om att endast registrerade tillhandahållare av virtuella valutor får marknadsföra virtuella valutor och tjänster i anslutning till dem i Finland. Det är viktigt att också de som säljer annonsutrymme är medvetna om denna registreringsskyldighet.

Enligt lagen om tillhandahållare av virtuella valutor får näringsidkare tillhandahålla tjänster i anslutning till virtuella valutor i Finland endast om de är registrerade som tillhandahållare av virtuella valutor enligt denna lag.

Ett sådant tillhandahållande av tjänster utgör till exempel riktad marknadsföring av virtuella valutor och tjänster i anslutning till dem till finländare. Marknadsföring av virtuella valutor på finska och i Finland är således endast tillåten för aktörer som har registrerat sig som tillhandahållare av virtuella valutor i Finland.

Registreringsskyldigheten gäller dock inte exempelvis situationer där en finländsk kund självmant hamnar på en utländsk tjänsteleverantörs webbplats eller på en internationell webbplats stöter på annan reklam än sådan som är uttryckligen riktad till finländare.

Finansinspektionen har kontaktat aktörer som observerats ha utövat riktad marknadsföring av virtuella valutor i Finland utan behörig registrering. Det är viktigt att också de som säljer annonsutrymme beaktar registreringsskyldigheten för tillhandahållare av virtuella tjänster i sina avtalsprocesser.

Finansinspektionen handlägger registreringsansökningarna från tillhandahållare av virtuella valutor och övervakar efterlevnaden av lagen. Registrerade tillhandahållare av virtuella valutor finns upptagna i förteckningen över tillsynsobjekt under Register på Finansinspektionens webbplats.

Kontaktuppgifter

Ledande digitaliseringsexpert Hanna Heiskanen. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, tfn 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Se också