Rapporteringsmeddelande 19.12.2018 – 45/2018

Rapporteringsprogram och arbetsböcker för rapporteringen av risker för och kontroller av penningtvätt och finansiering av terrorism kan laddas ner via Jakelu Distributionstjänst | Nationell rapportering (Virati)

Rapporteringsprogram och arbetsböcker för rapporteringen av risker för och kontroller av penningtvätt och finansiering av terrorism kan laddas ner via Jakelu Distributionstjänst.

Rapporteringen gäller uppgifterna från 31.12.2018. Tidsfristen för rapportering är 31.3.2019.

Rapporteringen gäller följande grupper av tillsynsobjekt:

  • Kreditinstitut (uppgiftslämnarnivåer: 201, 210, 221, 222)
  • Auktoriserade betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer (258, 259)
  • Värdepappersföretag (232, 235, 240, 245, 246, 247)*
  • Fondbolag (UCITS) och förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM) (250, 252, 253, 350, 351, 352, 353, 354, 371, 372, 373, 374, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398)*
  • Livförsäkringsbolag (410)

Auktoriserade betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer har två olika arbetsböcker. De som bara tillhandahåller penningförmedling fyller i arbetsboken RA03 och alla andra betaltjänstleverantörer fyller i arbetsboken RA02.

Närmare upplysningar: Tillsynsmeddelande 54/2018 och VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi

* Korrigerats 4.7.2019.