Rapporteringsmeddelande 5.5.2021 – 8/2021

EBA DPM 3.0-versionen kan testas med demoversionen av Finansinspektionens Rapporteringsprogram och i testrapportermiljön

En demoversion av Finansinspektionens rapporteringsprogram (XBRL/XML) och Excel-arbetsböcker inklusive Europeiska bankmyndighetens (EBA) version DPM 3.0 uppdateringar kan laddas ner via Jakelu Distributionstjänst. Version DPM 3.0 uppdateringar kan testas i testrapportermiljön. Version DPM 3.0 uppdateringar påverkar rapporteringen från kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Finansinspektionens rapporteringsprogram och arbetsböcker laddas ner från Jakelu Distributionstjänsten: Meddelanden och nyheter – Demoversion av Finansinspektionens Rapporteringsprogram / FIVA Tiedonkeruusovellus (XBRL/XML) och arbetsböcker. I arbetsböckerna är det möjligt att mata in värden, spara en leveransfil och CSV-fil samt att importera uppgifter till arbetsböckerna.

Rapporteringsprogrammet och arbetsböckerna är inte avsedda för rapportering. Utvecklingsarbetet hos Finansinspektionen fortsätter fram till att den slutliga versionerna av Rapporteringsprogrammet och de arbetsböcker som är avsedda för rapportering publiceras (beräknat publiceringsdatum i mitten av maj).

Det är inte tekniskt möjligt att genomföra alla kontroller i Rapporteringsprogrammet. Rapporterna kan skickas till testrapportermiljön för kontroll innan de skickar den officiella rapporten till Finansinspektionen. Användning av testrapportermiljön rekommenderas.

Finansinspektionen önskar att rapportörerna testar version DPM 3.0 uppdatering i så omfattande grad som möjligt.

Närmare upplysningar

 

För mer information vänligen kontakta

  • EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi