Rapporteringsmeddelande 14.7.2022 – 15/2022

Ändringar i RA-rapporteringen | Nationell rapportering (Virati)

Finansinspektionen lägger till leverantörer av kontoinformationstjänster i gruppen RA-rapportörer från och med den 1 januari 2023. Ett meddelande om rapporteringsskyldighet har skickats separat till företagen.

RA-rapporteringen uppdateras med nya frågor och mindre ändringar och korrigeringar (meddelas senare i rapporteringsmeddelanden). De ändringar som förutsätter åtgärder av alla rapportörerna är

Uppdatering av kundkontrolluppgifter:

 • 790: Hur stor andel (%) av högriskkundernas kontrolluppgifter har uppdaterats under rapporteringsåret?
 • 800: Hur stor andel (%) av normalriskkundernas kontrolluppgifter har uppdaterats under rapporteringsåret eller året före det?

Nya frågor:

 • Högriskkunder vilkas kundkontrolluppgifter inte har uppdaterats under rapporteringsåret (antal).
  • Rapportera antalet privatkunder som har klassificerats som högriskkunder och vilkas kundkontrolluppgifter inte har uppdaterats under rapporteringsåret. Med uppdatering avses åtgärder för att säkerställa att kunduppgifterna är aktuella och väsentliga.
 • Kunder vilkas kundkontrolluppgifter inte har uppdaterats under rapporteringsåret eller under de fem föregående åren (antal, inkl. alla riskkategorier)
  • Rapportera antalet privatkunder vilkas kundkontrolluppgifter inte har uppdaterats under rapporteringsåret eller under de fem föregående åren. Med uppdatering avses åtgärder för att säkerställa att kunduppgifterna är aktuella och väsentliga.

 

 • Högriskkunder vilkas kundkontrolluppgifter inte har uppdaterats under rapporteringsåret (antal).
  • Rapportera antalet företags- och organisationskunder som har klassificerats som högriskkunder och vilkas kundkontrolluppgifter inte har uppdaterats under rapporteringsåret. Med uppdatering avses åtgärder för att säkerställa att kunduppgifterna är aktuella och väsentliga.
 • Kunder vilkas kundkontrolluppgifter inte har uppdaterats under rapporteringsåret eller under de fem föregående åren (antal, inkl. alla riskkategorier)
  • Rapportera antalet företags- och organisationskunder vilkas kundkontrolluppgifter inte har uppdaterats under rapporteringsåret eller under de fem föregående åren. Med uppdatering avses åtgärder för att säkerställa att kunduppgifterna är aktuella och väsentliga.

 

Skatterättslig hemvist/hemort/huvudsakligt affärsställe:

Frågorna 120, 125, 130, 132, 134, 136, 240, 250, 252, 254 har uppdaterats att motsvara skattemyndighetens terminologi och frågorna har kompletterats med ett alternativ för rapportörer som inte är rapporteringsskyldiga enligt FATCA/CRS och DAC2. Frågan om företags- och organisationskunders skatterättsliga hemvist eller adress är ny för alla rapportörer. Samtliga nedan nämnda frågor till penningförmedlare är nya.

 • Kunder med skatterättslig hemvist/stadigvarande adress i Finland (antal)
  • Rapportera antalet privatkunder med skatterättslig hemvist i Finland. Den skatterättsliga hemvisten (hemvisterna) utreds som en del av uppfyllelsen av skyldigheterna enligt internationella avtal om utbyte av beskattningsuppgifter (FATCA/CRS och DAC2). Om rapportören inte är rapporteringsskyldig enligt FATCA/CRS och DAC2, rapporteras antalet privatkunder med stadigvarande adress i Finland
 • Kunder med skatterättslig hemvist/stadigvarande adress inom EU/EEA-området (exkl. Finland).
  • Rapportera antalet privatkunder med skatterättslig hemvist inom EU/EEA-området (exkl. Finland). Den skatterättsliga hemvisten (hemvisterna) utreds som en del av uppfyllelsen av skyldigheterna enligt internationella avtal om utbyte av beskattningsuppgifter (FATCA/CRS och DAC2). Om rapportören inte är rapporteringsskyldig enligt FATCA/CRS och DAC2, rapporteras antalet privatkunder med stadigvarande adress inom EU/EEA-området (exkl. Finland).
 • Kunder med skatterättslig hemvist/stadigvarande adress utanför EU/EEA-området
  • Rapportera antalet privatkunder med skatterättslig hemvist utanför EU/EEA-området. Den skatterättsliga hemvisten (hemvisterna) utreds som en del av uppfyllelsen av skyldigheterna enligt internationella avtal om utbyte av beskattningsuppgifter (FATCA/CRS och DAC2). Om rapportören inte är rapporteringsskyldig enligt FATCA/CRS och DAC2, rapporteras antalet privatkunder med stadigvarande adress utanför EU/EEA-området.

 

 • Kunder med skatterättslig hemvist/hemortsadress/adress för huvudsakligt affärsställe i Finland
  • Rapportera antalet företags- och organisationskunder med skatterättslig hemvist i Finland. Den skatterättsliga hemvisten (hemvisterna) utreds som en del av uppfyllelsen av skyldigheterna enligt internationella avtal om utbyte av beskattningsuppgifter (FATCA/CRS och DAC2). Om rapportören inte är rapporteringsskyldig enligt FATCA/CRS och DAC2, rapporteras antalet företags- och organisationskunder vars hemortsadress och/eller adress för huvudsakligt affärsställe enligt 3 kap. 3 § 2 mom. 3 punkten i lagen om penningtvätt är i Finland.
 • Kunder med skatterättslig hemvist/hemortsadress/adress för huvudsakligt affärsställe inom EU/EEA-området (exkl. Finland)
  • Rapportera antalet företags- och organisationskunder med skatterättslig hemvist inom EU/EEA-området (exkl. Finland). Den skatterättsliga hemvisten (hemvisterna) utreds som en del av uppfyllelsen av skyldigheterna enligt internationella avtal om utbyte av beskattningsuppgifter (FATCA/CRS och DAC2). Om rapportören inte är rapporteringsskyldig enligt FATCA/CRS och DAC2, rapporteras antalet företags- och organisationskunder vars hemortsadress och/eller adress för huvudsakligt affärsställe enligt 3 kap. 3 § 2 mom. 3 punkten i lagen om penningtvätt är inom EU/EEA-området (exkl. Finland).
 • Kunder med skatterättslig hemvist/hemortsadress/adress för huvudsakligt affärsställe utanför EU/EEA-området
  • Rapportera antalet företags- och organisationskunder med skatterättslig hemvist utanför EU/EEA-området. Den skatterättsliga hemvisten ((hemvisterna) utreds som en del av uppfyllelsen av skyldigheterna enligt internationella avtal om utbyte av beskattningsuppgifter (FATCA/CRS och DAC2) Om rapportören inte är rapporteringsskyldig enligt FATCA/CRS och DAC2, rapporteras antalet företags- och sammanslutningskunder vilkas hemorts och/eller adress för huvudsakligt affärsställe enligt 3 kap. 3 § 2 mom. 3 punkten i lagen om penningtvätt är utanför EU/EEA-området.

 

Finansinspektionen utfärdar ytterligare rapporteringsmeddelanden i november när RA-rapporteringen och anvisningarna har publicerats. Uppgifterna ska rapporteras från tidpunkten 31.12.2022. Referensdag för rapporteringen är 28.2.2023.

Närmare upplysningar

 • Frågor om Virati-rapporteringen: VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi
 • Frågor om rapportens innehåll: ulla-maija.kaivola(at)fiva.fi

Närmare information finns i Finansinspektionens webbtjänst