Rapporteringsmeddelande 21.6.2023 – 28/2023

Serviceavbrott i rapportörsportal för Finansinspektionens rapporteringssystem har upphört | EBA EIOPA Nationell rapportering (Virati)

Serviceavbrott i rapportörsportal för Finansinspektionens rapporteringssystem har upphört.

Rapporteringssystemets bruksanvisningar har publicerats på Finansinspektionens webbplats:
Bruksanvisning för rapportering av finansiell ställning och risker i företag under Finansinspektionens tillsyn

Närmare information

  • Närmare information om revideringen av rapporteringssystemet finns på Finansinspektionens webbplats.
  • Frågor om revideringen av rapporteringssystemet: NewReportingSystem(at)fiva.fi