Rapporteringsmeddelande 6.7.2023 – 32/2023

Ändringar i RA-rapporteringen | Nationell rapportering (Virati)

Finansinspektionen lägger till leverantörer av företag som beviljar konsumtionskrediter i gruppen RA-rapportörer från och med den 1 januari 2024. Ett meddelande om rapporteringsskyldighet kommer att skickats separat till företagen. 
 
Nästa version av RA-rapporteringen uppdateras också med frågor relaterade till sanktioner.
 
Nya frågor: 
 
Finansinspektionen utfärdar ytterligare rapporteringsmeddelanden i november när RA-rapporteringen och anvisningarna har publicerats. Uppgifterna ska rapporteras från tidpunkten 31.12.2023. Referensdag för rapporteringen är 28.2.2024. 
 
Närmare upplysningar
• Frågor om Virati-rapporteringen: VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi
• Frågor om rapportens innehåll: ulla-maija.kaivola(at)fiva.fi
 
Närmare information finns i Finansinspektionens webbtjänst