Offentlig delgivning 6.3.2013 – 5/2013

Ungerns tillsynsmyndighet informerar om likvidationsförfarande för ett försäkringsbolag, indragning av bolagets stiftelseurkund och fastställande av förvaltare

Den ungerska tillsynsmyndigheten Hungarian Financial Supervisory Authority meddelade den 25 januari 2013 att den har beslutat att inleda likvidationsförfarande för bolaget AIM Általános Biztosító Zrt.

Bolagets stiftelseurkund har dragits in och en förvaltare har fastställts för att ta hand om bolagets likvidation.

Den ungerska tillsynsmyndigheten meddelade om åtgärderna enligt direktivet om rekonstruktion och likvidation av försäkringsföretag.

Detta meddelande om ungerska tillsynsmyndighetens underrättelse har lämnats enligt 15 a § i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995), sådan den lyder i lag 525/2008, och enligt 15 b §, sådan den lyder i lag 331/2004.