Tillsynsmeddelande 22.12.2014 – 90/2014

Europeiska bankmyndigheten EBA har publicerat en uppdaterad lista över valideringsreglerna i anslutning till ITS-rapporteringen

Europeiska bankmyndigheten EBA publicerade den 18 december 2014 på sin webbplats en lista över valideringsreglerna i anslutning till ITS-rapporteringen.

En del av valideringsreglerna har klassificerats med Blocking-status. Om dessa regler bryts går det inte att skicka in rapporterna till EBA från och med rapporttillfället Q1 2015.

EBA har dessutom avskaffat vissa valideringsregler den 18 december 2014. Ändringarna beaktas i specifikationerna för COREP-rapporteringsprogrammet som publiceras under januari.

För FINREP:s del kommer dessa formler att avskaffas från rapporteringsprogrammet vid rapporttillfället Q1 2015. Således kan felmeddelanden som orsakas av följande formler vid rapporttillfället Q4 2014 lämnas obeaktade: v1221_m, v1251_m, v1930_h, v3898_s, v3957_s, v3959_s, v3960_s, v3961_s, v3968_s.

Om en formel med Blocking-status enligt tillsynsobjektets uppfattning inte är korrekt, dvs. den borde inte få förhindra att rapporten skickas vidare till EBA, kan tillsynsobjektet höra sig för om formeln under  Q/A på EBA:s webbplats.

Meddelandet och listan över valideringsreglerna finns på  EBA:s webbplats.

Upplysningar

  • analytiker Sinikka Taskinen, telefon 010 831 5239, e-post sinikka.taskinen(at)finanssivalvonta.fi
  • riskexpert Riku Thilman, telefon 010 831 5539, e-post riku.thilman(at)finanssivalvonta.fi