Tillsynsmeddelande 13.4.2018 – 25/2018

Finansinspektionens bedömning av hur kreditinstitutens myndighetsrapportering är ordnad och hur kvaliteten på rapporterad information har säkerställts

Finansinspektionen har bedömt hur myndighetsrapporteringen och därtill anslutna processer är ordnade i kreditinstitut som står under dess direkta tillsyn.

De viktigaste observationerna var:

  • särskilt avstämningen av uppgifter och valideringen av rapporterna innehåller manuella arbetsskeden.
  • uppföljningen av Europeiska bankmyndigheten EBAs frågor och svar (Q&A) var ordnad på ett täckande sätt och man var införstådd i deras betydelse för en enhetlig rapportering.
  • hos en del av svarandena saknades en systematisk process för korrigering av rapporteringsfel.

Syftet med temabedömningen var att utreda hur rapporteringsfunktionen är organiserad och att få en uppfattning om på vilket sätt kvalitetssäkringen av rapporterad information är ordnad.

Observationerna och sammanfattningen utifrån bedömningen grundar sig på skriftliga svar. Tillsynsmöten ordnades inte inom ramen för bedömningen.

En svenskspråkig version av sammanfattningsrapporten kommer att finnas tillgänglig senare.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Arttu Kiviniemi, analytiker, arttu.kiviniemi(at)fiva.fi
  • Sinikka Taskinen, finansanalytiker, sinikka.taskinen(at)fiva.fi
  • Jussi Eronen, processexpert, jussi.eronen(at)fiva.fi.

Bilaga

Sammanfattningsrapport: Finansinspektionens temabedömning av hur myndighetsrapporteringen är ordnad och hur kvaliteten på rapporterad information har säkerställts (pdf)

Motsvarande tillsynsmeddelande på finska publicerades den 11 april 2018.