Tillsynsmeddelande 19.6.2019 – 28/2019

Principerna för påföljds- och ordningsavgiftens dimensionering

Finansinspektionen har på sin webbplats publicerat de principer som den tar hänsyn till i sin helhetsbedömning gällande dimensioneringen av påföljds- och ordningsavgiften. Den viktigaste förändringen jämfört med de principer som publicerades 2015 beror på iakttagandet av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017). De övriga förändringarna är av teknisk natur och beror främst på ändringar i lagen om Finansinspektionen.

Publiceringen av principerna baserar sig på lagen om Finansinspektionen1

Närmare upplysningar lämnas av

  • Sonja Lohse, enhetschef, ledande rådgivare, tfn 09 183 5311 eller sonja.lohse(at)fiva.fi
  • Olli Laurila, ledande jurist, tfn 09 183 5337 eller olli.laurila(at)fiva.fi.

Bilaga

Påföljds- och ordningsavgiftens dimensionering

 

1Se detaljmotiveringarna till 41 § i lagen (RP 39/2014).