Tillsynsmeddelande 6.4.2020 – 20/2020

Finansinspektionens direktions beslut om att sänka buffertkraven för kreditinstitut

Finansinspektionens direktion fattade på sitt sammanträde den 6 april 2020 beslut om att slopa det systemriskbuffertkrav som ska täckas med kärnprimärkapital enligt 10 kap. 4 och 6a § i kreditinstitutslagen (610/2014) för Nordea-gruppen (tidigare 3,0 %), OP Gruppen (2,0 %), Kommunfinans Abp (1,5 %) samt för övriga kreditinstitut (1,0 %, Aktia Bank Abp, Danske Hypoteksbank Abp, Evli Bank Abp, Handelsbanken Finans Abp, Oma Sparbank Abp, POP-Bankernas sammanslutning, S-Banken Ab, Finlands Hypoteksförening, Sparbanksförbundet anl, Ålandsbanken Abp). Det preliminära beslutet i ärendet fattades 17.3.2020.

Direktionen har därtill i enlighet med 10 kap. 8 § i kreditinstitutslagen beslutat att sänka buffertkravet för andra systemviktiga institut (O-SII-bufferten) för OP Gruppen till 1,0 % (2,0 %).

Beslutet träder i kraft omedelbart. Målet med beslutet är att lindra de negativa effekterna av koronaviruspandemin på den finansiella stabiliteten finansmarknadens och på kreditinstitutens förmåga att finansiera ekonomin.

Finansinspektionen bevakar noggrant att bankerna använder lättnaderna för att lindra konsekvenserna av den ekonomiska krisen och inte kanaliserar dem till betalning av utdelningar eller resultatpremier.

Närmare upplysningar lämnas av

Samu Kurri, avdelningschef, telefon 09 183 5247

Bilagor