Tillsynsmeddelande 11.10.2021 – 45/2021

Finansinspektionen förlänger inte rekommendationen för försäkringsbolag att avstå från vinstutdelningar

Finansinspektionen förlänger inte längre sin rekommendation för försäkringsbolag att avstå från vinstutdelningar. Rekommendationen upphör att gälla avseende både vinstutdelningar och rörliga ersättningar.

Finansinspektionens beslut tar hänsyn till Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens (Eiopa) yttrande av den 18 december 2020 och Europeiska centralbankens (ECB) beslut av den 23 juli 2021 om att inte hålla rekommendationen om begränsning av kreditinstitutens vinstutdelningar i kraft efter den 30 september 2021. Finansinspektionens beslut baserar sig på det förbättrade ekonomiska läget och den därmed minskade osäkerheten. I enlighet med ECB:s riktlinjer förlänger inte heller Eiopa giltighetstiden för sitt yttrande om avstående från vinstutdelningar.

Finansinspektionen förväntar sig att försäkringsbolagen fortsätter att ta hänsyn till riskerna med den utdragna coronapandemin i planeringen av vinstutdelningar och i den övriga verksamheten. I planeringen av vinstutdelningar och utbetalningen av rörliga ersättningar ska försäkringsbolagen noggrant bedöma behovet av kapital, affärsmodellernas hållbarhet och riskerna i verksamheten.    

Närmare upplysningar lämnas av

Niina Bergring, byråchef, tfn 09 183 5054 eller niina.bergring(at)fiva.fi

Se också