Webbnyheter 30.9.2013 – 11/2013

Anmälningar till tjänsten som direktör för Finansinspektionen

Den nuvarande direktörens femåriga mandatperiod går ut den 3 februari 2014. Före anmälningstidens utgång anmälde 5 personer sitt intresse för tjänsten som direktör för Finansinspektionen. Namnen listas nedan i bokstavsordning med uppgift om ålder, examen, eventuell nuvarande arbetsgivare och titel.

  • Backman, Jyri, 45 år, fil.lic., jur.kand., lärare, Malmö Högskola
  • Halla, Ilona, 52 år, Ms.Sc (Econ)
  • Rosengren, Jonathan, 39 år, jur.lic., LL.M., Legal Counsel, Winwind Oy
  • Salonen, Sari, 42 år, ekon.mag., företagare, Kiinteistökapteeni Oy
  • Tuominen, Anneli, 58 år, ekonom, jur.kand., vicehäradshövding, direktör, Finansinspektionen

Finansinspektionens direktion gör en framställning till bankfullmäktige om utnämning av direktören.

Sökandenas curriculum vitae finns att tillgå hos Finansinspektionen.

På frågor svarar Pirjo Kyyrönen, ledande jurist, telefon 010 831 5280.