Webbnyheter 28.3.2017 – 10/2017

Finansiella nyckeltal 2016: Jämförbarheten förbättras

Finansinspektionen har i dag publicerat finansiella nyckeltal för kreditinstitut, fondbolag, värdepappersföretag samt inhemska auktoriserade förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM) i form av Excel-filer. Filerna omfattar material från åren 2014–2016. Materialet finns nu i en form som kan utnyttjas på ett mångsidigare sätt och gör det möjligt att jämföra sammanslutningar samt granska dem över tiden.

Icke grupperat material finns tillgänglig på en separat flik.

För försäkringssektorns del har nyckeltal i motsvarande form publicerats redan tidigare.

Närmare upplysningar lämnas av

  • analytiker Saara Mustonen, kreditinstitut
  • analytiker Per Rostedt, värdepappersföretag, fondbolag, AIFM
  • Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 050 385 5154, vardagar kl. 9–16.

Se också