Webbnyheter 5.12.2019 – 9/2019

Statistisk undersökning om trafikförsäkring 2013–2017: Flera förändringar i utbudet av trafikförsäkringar år 2017

År 2017 skedde det flera förändringar i utbudet av trafikförsäkringar. Vid utgången av 2017 bedrevs trafikförsäkring enligt trafikförsäkringslagen av 35 försäkringsbolag i Finland, då antalet bolag var 16 ett år tidigare. Den största förändringen i antalet försäkringsbolag skedde i samband med LokalTapiola-gruppens omorganisering, vilket innebar att trafikförsäkringsverksamheten överfördes från LokalTapiola Ömsesidiga Försäkringsbolag till LokalTapiolas tjugo regionbolag. I Finland avslutade också ett av trafikförsäkrings­bolagen sin verksamhet, då If Skadeförsäkring Ab:s verksamhet upphörde och försäkringar började beviljas enbart via If Skadeförsäkringsbolag Abp:s filial i Finland. Vid utgången av 2017 var 29 trafikförsäkringsbolag finländska försäkringsbolag och 6 utländska EES-försäkringsbolag.

Premieinkomsten av trafikförsäkringen år 2017 var 740 miljoner euro, vilket är 11 procent mindre än före­gående år. Till den lägre premieinkomsten bidrog totalrevideringen av trafikförsäkringslagen som trädde i kraft i början av 2017 och som avreglerade prissättningen på försäkringar. År 2017 uppgick det realiserade resultatet av trafikförsäkringen till 167 miljoner euro, vilket var 22 procent i förhållande till premieintäkterna. Resultatet var något bättre än i genomsnitt under åren 2013–2017. I förhållande till premieintäkterna var resultatet under en översiktsperiod på fem år 18 procent. Placeringsintäkterna utgjorde en betydande del av resultatbildningen, eftersom de placeringsintäkter som utgjorde täckning för nettoansvarsskulden stod för över 15 procent­en­heter av det genomsnittliga resultatet. Med tanke på hela försäkringsgrenen har verksamheten varit mycket lönsam, men det fanns emellertid stora skillnader i resultatbildningen mellan bolagen och mellan olika år.

Finansinspektionens statistiska undersökning om trafikförsäkring grundar sig på material som insamlats från försäkringsbolagen åren 2013–2017. Den statistiska undersökningen innehåller tabeller, diagram och beräkningar om försäkringspremier, marknadsandelar, nyckeltal och resultat. För år 2017 presenteras även skilda nyckeltal för trafikförsäkring för motorcyklar. Utöver sammanräknade uppgifter publiceras även resultatuppgifter per bolag i en separat fil.

Närmare upplysningar lämnas av

Pirkko Welin-Siikaluoma, ledande matematiker, telefon 09 183 5533 eller pirkko.welin-siikaluoma(at)fiva.fi.

Bilagor