Webbnyheter 4.2.2020 – 2/2020

Bluffmeddelanden i Finansinspektionens namn

Bluffmeddelanden har skickats i Finansinspektionens namn, där mottagaren uppmanas besvara frågor som gäller stark autentisering för att få en kodkalkylator. Finansinspektionen har inget att göra med dessa meddelanden och uppmanar mottagarna att inte reagera på dem. Finansinspektionen tillhandahåller inga apparater och begär aldrig den här typen av information.

Närmare upplysningar lämnas av

Finansinspektionens kommunikation, telefon 09 183 5250, vardagar kl. 9–16.

Läs mer på vår webbplats

Vad borde få varningsklockorna att ringa?

Motsvarande webbnyhet på finska publicerades den 3 februari 2020.