Webbnyheter 22.1.2021 – 1/2021

Statistisk undersökning om trafikförsäkring 2015–2019: År 2019 var ett toppår inom placeringsverksamheten, men det försäkringstekniska resultatet var på grund av kompletteringar av ansvarsskulden det sämsta under statistikperioden

År 2019 ökade premieinkomsten från trafikförsäkringen med en knapp procent från året innan och var 715 miljoner euro. I slutet av året utövades trafikförsäkring av sammanlagt 34 försäkringsbolag i Finland, vilket var ett bolag mindre än året innan. Av försäkringsbolagen var 28 finländska bolag och sex utländska EES-försäkrings­bolag. De utländska försäkringsbolagens andel av premieinkomsten var samman­lagt 22 procent.

År 2019 var det realiserade resultatet av trafikförsäkringen något lägre än den genomsnittliga nivån. Resultatet på 72 miljoner euro var ca 11 procent i förhållande till nettopremieintäkterna, då motsvarande genomsnittliga förhållande för fem år var ca 15 procent. Resultatprocenten var på samma nivå som året innan, men resultat­bildningen var emellertid mycket avvikande. Försäkringsrörelsens resultat på -165 miljoner euro år 2019 var det svagaste under den femåriga statistikperioden. Det negativa resultatet var en följd av räntekompletteringar vid beräkningen av ansvarsskulden år 2019. Å andra sidan var placeringsintäkterna på 237 miljoner euro år 2019 de högsta under statistikperioden.

Med tanke på hela försäkringsgrenen har verksamheten varit lönsam, men det har emellertid funnits stora skillnader i resultatbildningen mellan bolagen och mellan olika år.

Finansinspektionens statistiska undersökning av trafikförsäkring grundar sig på material som insamlats från försäkringsbolagen. Den statistiska undersökningen innehåller tabeller om försäkringspremier, marknadsandelar, nyckeltal och resultat. Utöver sammanräknade uppgifter publiceras även resultatuppgifter per bolag i en separat fil.

Närmare upplysningar lämnas av

Pirkko Welin-Siikaluoma, ledande matematiker, telefon 09 183 5533 eller pirkko.welin-siikaluoma(at)fiva.fi.

Bilagor