Pressmeddelande 3.6.2022

Tero Kurenmaa utnämnd till direktör för Finansinspektionen

Bankfullmäktige har i dag utnämnt juris doktor Tero Kurenmaa till direktör för Finansinspektionen för en femårsperiod från och med den 15 juni 2022. Utnämningen gjordes på framställan av Finansinspektionens direktion.

Tero Kurenmaa har lång erfarenhet av ledarskapsuppdrag inom expertorganisationer i den finansiella sektorn och av tillsyn av finansmarknaden från såväl nuvarande som tidigare uppdrag.

– Tero Kurenmaa har den kompetens och erfarenhet av både att leda stora offentliga organisationer och att genomdriva utvecklingsprojekt och förändringar som uppdraget kräver. Hans erfarenhet och visade förmåga banar också väg för framgång i det för Finansinspektionen viktiga inhemska och internationella samarbetet, konstaterar ordföranden för Finansinspektionens direktion Marja Nykänen.

– Jag tar det som ett stort förtroende att bli utnämnd till direktör för Finansinspektionen och ser med entusiasm fram emot samarbetet med Finansinspektionens finansiella proffs i min nya roll. Under dessa omvälvande tider behöver vi alla medarbetares kompetenta insats. Det är viktigt att arbeta mot samma mål för att säkerställa förtroendet för finansmarknadens funktion och stabilitet, konstaterar Tero Kurenmaa.

Tero Kurenmaa har varit chef för Finansinspektionens juridiska enhet sedan den 1 juni 2021. Före det var han biträdande chef och tf. chef vid centralkriminalpolisen och bland annat överdirektör vid inrikesministeriets polisavdelning. Kurenmaa har också arbetat som marknadsövervakare vid den förra Finansinspektionen under 1997–2002. Kurenmaa har disputerat för doktorsgraden i juridik i ämnet missbruk av insiderinformation.

Före anmälningstidens utgång anmälde 14 sökande intresse för tjänsten som Finansinspektionens direktör.

Tero-Kurenmaa-380x446.jpg

Fotograf: Sami Perttilä

Se också