Rapporteringsmeddelande 2.1.2023 – 01/2023

Datainsamlingar har lagts till i rapportörsportal för Finansinspektionens nya rapporteringssystem | EBA

EBA datainsamlingar har lagts till Finansinspektionens nya rapporterings rapportörsportal.

Användarrättigheterna till det nya rapporteringssystemet fungerar i tjänsten Suomi.fi-fullmakter, och rapportörerna ska själva hantera rättigheterna. Rapportörerna ska ha användarrättigheter innan de första gången loggar in i rapportörsportalen. Finansinspektionen har publicerat anvisningar om rättigheterna till det nya rapporteringssystemet. Tjänsten Suomi.fi-fullmakter innehåller även egna anvisningar samt stöd för användning av tjänsten. Samma användarrättigheter fungerar i båda rapportörsportalen och valideringstjänsten.

Rapportörsportal innehåller rapporteringsskyldigheterna för de följande datainsamlingar:

 • IF CLASS3 (Värdepappersföretagens tillsynsrapportering)
 • FP (Rapportering av finansieringsplaner)
 • REM BM (Ersättning)
 • REM HE (Högavlönade anställda)
 • REM HR Institution (Uppgifter om högre kvoter)
 • SBP CR (Supervisory Benchmarking Portfolios)
 • SBP IFRS9 (Supervisory Benchmarking Portfolios)
 • SBP RM (Supervisory Benchmarking Portfolios)

Ovan nämnda datainsamlingar ska lämnas via Finansinspektionens rapportörsportal enligt uppgifterna fr.o.m. den 31 december 2022.

Vid rapportering ska de ändringar i namngivningen av rapportfilen som träder i kraft den 31.12.2022 beaktas: EBA och EIOPA ITS beskrivning av elektronisk rapportering.

Vi ber användarna att underrätta Finansinspektionen om eventuella brister i rapporteringssystemet: Kända problem i rapportörsportalen.

Rapporteringssystemets bruksanvisningar har publicerats på Finansinspektionens webbplats: Bruksanvisning för rapportering av finansiell ställning och risker i företag under Finansinspektionens tillsyn.

Det går att logga in i rapportörsportal via följande webbadress:
https://rapportering.finanssivalvonta.fi.

Närmare information

 • Närmare information om revideringen av rapporteringssystemet finns på Finansinspektionens webbplats.
 • Finansinspektionens anvisning om användarrättigheterna till rapporteringssystemet.

Närmare upplysningar lämnas av

 • Frågor om EBA rapportering:
  EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi
 • Frågor om revideringen av rapporteringssystemet:
  NewReportingSystem(at)fiva.fi