Rapporteringsmeddelande 7.11.2023 – 45/2023

EBAs DPM 3.3 fas 3 publicerat | EBA

Den Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat det tekniska paketet för fas 3 av version 3.3 av sitt rapporteringsramverk, inklusive valideringsregler, datapunktmodellen (DPM) och XBRL-taxonomier för att stödja den nya ad hoc-rapporteringen om ränterisk i bankboken (IRRBB) som börjar med data från slutet av 2023. Samma tekniska paket kommer också att användas för IRRBB-rapporteringen som börjar den 30 september 2024 enligt rapporteringsramverk 3.4 (se även Finansinspektionens rapporteringsmeddelande 34/2023).

Mer information finns på EBA:s webbplats.

Ad hoc-datainsamlingen av IRRBB-uppgifter omfattar endast betydande kreditinstitut som direkt övervakas av Europeiska centralbanken (ECB) i Finland. Finansinspektionen kommer att ta separat kontakt med de tillsynsobjekt som deltar i ad hoc-datainsamlingen.

Mer information om andra ändringar som ingår i rapporteringsramverket 3.3 finns på EBA:s webbplats samt i Finansinspektionens tidigare rapporteringsmeddelanden 34/2023 och 30/2023.

Kontakta primärt Finansinspektionens rapporteringsportal för förfrågningar.