Tillsynsmeddelande 15.1.2024 – 3/2024

Finansinspektionens ställningstagande - definition på kund till fondbolag enligt penningtvättslagen

Finansinspektionen har gett ut ett ställningstagande om definitionen på kund till fondbolag enligt penningtvättslagen.

Enligt ställningstagandet är fondbolags finländska fondandelsägare sådana kunder som omfattas av kundkontroll enligt 3 kap. i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017, penningtvättslagen).

Fondbolagen ska vid behov ändra sina förfaranden så att de överensstämmer med detta ställningstagande senast den 1 januari 2025. 

Närmare upplysningar lämnas av

  • Ulla-Maija Kaivola, senior specialist, ulla-maija.kaivola(at)fiva.fi
  • Pekka Vasara, byråchef, pekka.vasara(at)fiva.fi.

Bilaga

Finansinspektionens ställningstagande - definition på kund till fondbolag enligt penningtvättslagen