Webbnyheter 22.2.2021 – 3/2021

Wiseling Oy har inte Finansinspektionens tillstånd att tillhandahålla investeringstjänster

Finansinspektionen har mottagit exceptionellt många förfrågningar som gällt Wiseling Oy:s (FO-nummer 3138760-7) verksamhet och som i det flesta fall gällt de tjänster som bolaget tillhandahåller, verksamhetens tillförlitlighet och verksamhetstillstånd. Enligt Finans­inspektionen tillhandahåller bolaget investeringstjänster med finansiella instrument i strid med lagen utan Finansinspektionens verksamhetstillstånd. 

Tillhandahållande av sådana investeringstjänst, via vilka en kund kan placera i olika typer av finansiella instrument, kräver alltid Finansinspektionens verksamhetstillstånd, vilket Wiseling Oy inte har. Registrering i handelsregistret eller företags- och organisations­datasystemet (YTJ-registret) ersätter inte verksamhetstillståndet och berättigar inte bolaget att tillhandahålla tjänsterna i fråga. Bolaget har inte heller någon verksamhet på den adress som antecknats i registret i Finland.

Finansinspektionen uppmanar till försiktighet och att undvika de finansiella tjänster som bolaget tillhandahåller. Om en kund har lidit ekonomiska förluster i anslutning till bolagets verksamhet, uppmanar Finansinspektionen kunden att vända sig till de lokala polis­myndigheterna i ärendet.

Se också