Rapporteringsmeddelande 10.9.2021 – 22/2021

Inbjudan till Finansinspektionens presentation av revideringen av rapporteringssystemet | EBA EIOPA ESMA Nationell rapportering (Virati)

Finansinspektionen ordnar den 23 september 2021 kl. 9.00–10.30 ett webbinarium för tillsynsobjekten om revideringen av rapporteringen av finansiell ställning och risker. Antalet deltagare i evenemanget har ökats så att alla som är intresserade av reformen kan delta i evenemanget.

På webbinariet behandlas revideringen av rapporteringssystemet för den maskinläsbara, regelbundna rapporteringen i standardformat som ska inlämnas till Finansinspektionen. Revideringen inverkar på rapporteringen hos Finansinspektionens samtliga tillsynsobjekt (kreditinstitut, liv- och skadeförsäkringsbolag, arbetspensionsbolag, betalningsinstitut, värdepappersföretag och fondbolag, tillhandahållare av virtuella valutor).

Program:

  • Webbinariet öppnas
  • Presentation av projektet och tidtabell
  • Kända tekniska ändringar i rapporteringen
  • Presentation av rapporteringssystemet
  • Diskussion

På webbinariet behandlas även deltagarnas frågor som kan skickas till newreportingsystem(at)fiva.fi fram till den 20 september 2021.

Webbinariet ordnas som ett Teams-möte, om vilket det görs en bandupptagning som kommer att publiceras under Rapportering på Finansinspektionens webbplats. Webbinariet hålls på finska.

En länk till webbinariet skickas i samband med bekräftelsen av att anmälan mottagits. Anmälan till webbinariet ska göras via den bifogade länken senast den 20 september 2021.

Länk till anmälan om deltagande.