Offentlig delgivning 24.5.2016 – 6/2016

Greklands tillsynsmyndighet informerar om rekonstruktionsåtgärder i ett försäkringsbolag

Centralbanken i Grekland, som är landets finansiella tillsynsmyndighet, informerade den 13 maj 2016 om sitt beslut att vidta följande rekonstruktionsåtgärder mot försäkringsbolaget International Life, Life Insurance Company S.A.:

  • Bolagets styrelse och förvaltaren av bolaget ska hitta ett annat försäkringsbolag för att eventuellt kunna överföra en del av bolagets försäkringsbestånd till det.
  • Vissa betalningar har skjutits upp till den 15 juli 2016.
  • Vissa affärstransaktioner mellan bolaget och dotterbolaget International Life General Insurance Company S.A. är förbjudna.
  • Ovan nämnda beslut bekräftar att förvaltaren av bolaget har rätt att ta ut försäkringspremier, att det är förbjudet för bolaget att meddela nya försäkringar och att bolaget regelbundet varje vecka ska informera om sina tillgångar och skulder.

Centralbanken i Grekland har meddelat om sitt beslut enligt Solvens II-direktivet.

Detta delgivande från Finansinspektionen har lämnats enligt 15 a § i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995), sådan den lyder i lagen 525/2008.