Offentlig delgivning 6.5.2016 – 3/2016

Rumäniens tillsynsmyndighet informerar om rekonstruktionsåtgärder i ett försäkringsbolag

Rumäniens tillsynsmyndighet the Romanian Financial Supervision Authority informerade den 25 april 2016 om sitt beslut nr 901/18.04. 2016 att vidta rekonstruktionsåtgärder mot försäkringsbolaget Societatea de Asigurare – Reasigurare City Insurance S.A. Enligt beslutet måste bland annat bolagets försäkringsrörelse begränsas till 75 % av bruttopremieinkomsten 2015. Bolaget får inte heller överhuvudtaget ingå nya försäkringsavtal i försäkringsklass 15 borgensförsäkring.

The Romanian Financial Supervision Authority har meddelat om beslutet i enlighet med direktivet om rekonstruktion och likvidation av försäkringsföretag.

Detta delgivande från Finansinspektionen i Finland om den rumänska tillsynsmyndighetens underrättelse har lämnats enligt 15 a § i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995), sådan den lyder i lag 525/2008.