Tillsynsmeddelande 14.11.2016 – 73/2016

EBA ber om synpunkter på de nya kapitaltäckningsreglerna för värdepappersföretag – svarstiden går ut 2.2.2017

Europeiska bankmyndigheten EBA ber om kommentarer till sitt diskussionsunderlag om planeringen av nya kapitaltäckningsregler för värdepappersföretag.

​Europeiska kommissionen har bett EBA om råd för utformning av lämpliga kapitaltäckningsregler för värdepappersföretag. Diskussionsunderlaget har samband med EBAs kommande svar till kommissionen. Målet är att ta fram enkla och harmoniserade kapitaltäckningsregler som beaktar proportionalitetsprincipen och är ändamålsenliga med tanke på värdepappersföretagens affärsmodeller. Samrådet pågår till den 2 februari 2017.

Närmare upplysningar om EBAs arbete, det diskussionsunderlag som är föremål för samråd och instruktioner för deltagande i samrådet finns på EBAs webbplats.

Arbetet är en fortsättning på den rapport som EBA i december 2015 publicerade som svar på kommissionens tidigare rådfrågning. I rapporten rekommenderades att nuvarande CRD4/CRR-kapitaltäckningsregler endast ska tillämpas på systemviktiga värdepappersföretag som fungerar på samma sätt som banker, medan det för övriga värdepappersföretag ska tas fram nya enklare, riskbaserade kapitaltäckningsregler som är bättre lämpade för värdepappersföretag.

Närmare upplysningar lämnas av

ledande expert Ulla Larmi, telefon 010 831 52 68 eller e-post ulla.larmi(at)fiva.fi