Tillsynsmeddelande 7.2.2023 – 7/2023

Finansinspektionens sammanfattning av bedömningen av de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som riktar sig mot kapitalmarknadsaktörer har publicerats

Finansinspektionen har publicerat ett sammandrag om de sektorspecifika riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism som riktar sig mot värdepappersföretag, fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder (nedan bolagen). Den sektorspecifika riskbedömningen är en fortsättning på Finansinspektionens bedömning av de inneboende riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism, som publicerades i april 2022.

Enligt Finansinspektionens bedömning är den sektorspecifika totala risken för penningtvätt som riktar sig mot kapitalmarknadsaktörer ganska betydande (2/4) och den totala risken för finansiering av terrorism mindre betydande (1/4).

Riskbedömningen visade på brister i bolagens riskbaserade verksamhet, dvs. i de förfaranden med hjälp av vilka bolagen identifierar, bedömer och förstår de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som de exponeras för och även vidtar praktiska åtgärder i rätt proposition till riskerna.

Utifrån riskbedömningen kommer tyngdpunkten inom tillsynen att riktas på övervakningen av riskhanteringsmetoderna och särskilt på bedömningen av risken för penningtvätt och finansiering av terrorism samt på uppföljningen av kunder och transaktioner i bolagen.

Närmare information

Ulla-Maija Kaivola, riskexpert, tfn 09 183 5565 eller ulla-maija.kaivola(at)fiva.fi

Bilaga

Sammanfattning av de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som riktar sig mot kapitalmarknadsaktörer (pdf)