Tillsynsmeddelande 15.2.2021 – 5/2021

Finansinspektionen har uppdaterat anvisningen för inlämnande av ansökningar och anmälningar som gäller metoder baserade på intern riskklassificering

Finansinspektionen har den 15 februari 2021 uppdaterat anvisningen för inlämnande av ansökningar och anmälningar som gäller metoder baserade på intern riskklassificering (internmetoden). Anvisningen tillämpas inte på de kreditinstitut som står under Europeiska centralbankens tillsyn.

I anvisningen går man igenom den information som kreditinstituten ska lämna till Finansinspektionen innan ansökningar om internmetoden lämnas in. I anvisningen beskrivs dessutom den dokumentation som ska fogas till ansökningarna och anmälningarna. Som ett led i den dokumentation som ska bifogas till ansökningarna ska kreditinstituten fylla i en självvärderingstabell över överenstämmelse med regleringen som publicerats som en del av anvisningshelheten.

Uppdaterade anvisningen har publicerats på Finansinspektionens webbsida Föreskrifter och anvisningar i anslutning till EU:s kapitalkravsförordning under Läs mer.

Närmare upplysningar lämnas av

Anne Puustelli, ledande bankinspektör, tfn 09 183 5308 eller anne.puustelli(at)fiva.fi