Tillsynsmeddelande 20.1.2022 – 5/2022

Ändringar i föreskrifter och anvisningar 5/2019 i anslutning till EU:s kapitalkravsförordning

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 5/2019 (föreskrifter och anvisningar i anslutning till EU:s kapitalkravsförordning) har reviderats.

I avsnitt 6.2.2 i föreskrifterna och anvisningarna har förteckningen över exponeringar mot regionala och lokala myndigheter som kan behandlas som exponeringar mot staten kompletterats med exponeringar mot välfärdsområden och välfärdssammanslutningar.

Vidare har föreskrifterna och anvisningarna uppdaterats så att de beaktar ändringarna i lagstiftningen om värdepappersföretag och den redan tidigare stiftade lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Ändringarna gäller kapitel 1, 2, 6 och 14 i föreskrifterna och anvisningarna.

Ändringarna träder i kraft från och med den 21.1.2022.

Närmare upplysningar lämnas av

Berndt Hertsberg, byråchef, tfn 09 183 5011, eller berndt.hertsberg(at)fiva.fi

Bilaga

Finansinspektionens Föreskrifter och anvisningar 5/2019