Webbnyheter 11.1.2024 – 1/2024

IMF har gett ut en rapport om bekämpning av penningtvätt i Finland

Internationella valutafonden (IMF) har gett ut en analys om förhindrande av penningtvätt i Finland. IMF har på de nordiska och baltiska ländernas begäran analyserat hot och sårbarheter i regionen som härrör från penningtvätt och finansiering av terrorism. Information om rapportens resultat gavs redan tidigare.

I sin analys föreslår IMF utveckling av den nationella riskanalysen och tillsynsmyndigheternas riskanalys huvudsakligen genom att förbättra analysen av gränsöverskridande betalningar. Dessutom finns det utrymme för en effektivare användning av olika informationskällor vid identifieringen av högriskländer för penningtvätt.

En sammanfattning och resultaten från analysen i åtta länder gavs ut redan tidigare på hösten. I den nu utgivna landsrapporten behandlas bedömningen av risken för penningtvätt och för finansiering av terrorism samt förslagen till hur tillsynen kan utvecklas noggrannare uttryckligen vad gäller Finland.

Närmare upplysningar lämnas av

Pekka Vasara, byråchef Intervjuförfrågningar koordineras av mediajouren vid Finansinspektionens kommunikation, telefon 09 183 5030, vardagar kl. 9–16.

Bilagor

Landrapport om Finland (på engelska)

Länkar

Pressmeddelande 4.9.2023: IMF gav ut en rapport om bekämpningen av penningtvätt i de nordiska och baltiska länderna – tillsynen kan effektiviseras genom ökning av gränsöverskridande informationsutbyte